การเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้า

 • ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำรายการทุกครั้ง
 • ข้อยกเว้น กรณี สินค้าหมดคลังชั่วคราว หรือ สินค้ามีตำหนิ หรือ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 15 วัน
  ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับ โดยทางร้านจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นรายกรณีไป

นโยบายการคืนสินค้า

 • หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือ สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จากระบบการผลิต หรือ มีตำหนิ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ
  กรุณาแจ้งทางร้านภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน โดยทางร้าน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า
  และ ส่งสินค้าที่ถูกต้องกลับไปให้

ขั้นตอนการคืนสินค้า และ การคืนเงิน

 • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @bottorpai ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
 • ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้าน ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS หรือ Kerry Express โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านนำส่งให้ลูกค้า
 • การคืนเงินทางร้านจะทำการคืนภายใน 30 วันหลังจากร้านได้รับสินค้าเคลมคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้า

 • ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้า
  ก่อนทำรายการทุกครั้ง
 • ข้อยกเว้น กรณี สินค้าหมดคลังชั่วคราว หรือ สินค้ามีตำหนิ หรือ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 15 วัน ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับ โดยทางร้านจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นรายกรณีไป

นโยบายการคืนสินค้า

 • หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือ สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จากระบบการผลิต หรือ มีตำหนิ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้งทางร้าน
  ภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน โดยทางร้าน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า และ ส่งสินค้าที่ถูกต้องกลับไปให้

ขั้นตอนการคืนสินค้า และ การคืนเงิน

 • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @bottorpai 
  ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น.
  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
 • ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้าน ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS หรือ Kerry Express โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านนำส่งให้ลูกค้า
 • การคืนเงินทางร้านจะทำการคืนภายใน 30 วันหลังจากร้านได้รับสินค้าเคลมคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว